Frequently Asked Questions

คำถามที่พบบ่อยๆ

วิธีการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคาร

ระยะเวลาในการจัดส่ง

จัดส่งภายในอีกวันหลังจากที่ชำระเงิน

Send us an email